Каталог Мероприятий
Меню сайта

Форма входа

Категории раздела
Устав УКФ [5]

Поиск

Друзья сайта
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • Статистика

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Приветствую Вас, Гость · RSS 31.03.2023, 19:46

  Главная » Файлы » Устав УКФ

  Устав УКФ ua
  [ Скачать с сервера (11.9 Kb) ] 15.12.2013, 11:17
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   

  1.1. Всеукраїнське громадське об`єднання "Українська Кінологїчна Федерацїя

  (надалї об`єднання) є незалежною, всеукраїнською громадською організацією, що

  об`єднує громадян України для реалізації мети та завдань, передбачених цим

  1.2. Об`єднання здійснює свою діяльність у відповідності з Констітуцією України,

  законодавством України, цим Статутом на засадах добровільності, рівноправності,

  самоуправління, законності та гласності.

  1.3. Об`єднання набуває прав юридичної особи після реєстрації в Міністерстві

  юстиції України, має самостійний баланс, виступає учасником цивільно-правових

  відносин, має рахунки в банківських установах, сисволіку, печатку, штампи, бланки

  із своїм найменуванням, зразки яких затверджуються Правлінням Об`єднання та

  реєструються в установленному порядку.

   1.4. Місцезнаходженя керівних органів Об`єднання - Правління і Презідента:

  1.5. Об`єднання представляє інтереси своїх членів в органах державної влади та

  управління, в господарських та комерційних структурах, громадських організаціях

  на території України та за її межами.

   Об`єднання може засновувати або вступати в міжнародні громадські

  (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілкі об`єднань громодян,

  підтримувати прямі міжнароднні контакти і зв язки, уклади відповідні угоди, а

  також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним

  Втручання державних устаннов та посадових осіб в діяльність Об`єднання не

  допускається, крім випадків предбаченних чинним законодавством.

  Об`єднання не відповідає по зобов`язанням держави та своїх членів, держава

  та члени не відповідають по забов`язанням Об`єднання.

  1.6. Об`єднання поширює свою діяльність на теріторію України і може створювати

  свої осередки як в Україні так і за кордоном в установленному порядку.

   

   2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОБ`ЄДНАННЯ

   

   2.1. Метою діяльності Об`єднання є захист прав та інтересів членів Об`єднання,

  сприяння розвітку племінного собаківництва, основ кінології, як науки в Україні,

   2.2. Основними завданнями Об`єднання є:

  - сприяння розвитку масового кінологічного руху громодян України;

  - проведення пропоганди й виховання культури кінології;

  - організація та здійснення методичної допомоги своїм членам в проведенні

  зоотехнічної роботи, розплідення собак по лініях і родинах;

  - запровадження облікупородних та безпородних собак, що належать членам

  - організація зоотехнічного обліку собак своїх членів та видача документів

  - внесення пропозицій до Єдиної племінної книги породних собак України;

  1

  2

  - підготовка, згідно з устанавленним порядком: інструкторів, суддів по

  собаківництву, керівників клубів, навчання собаководів, проведення лекцій,

  семінарів, бесід, консультацій з питань розведення, дресування, кормління,

  утримання, а також виращування молодняка;

  - проведення виставок, виводок, іспитів, змагань, виступів з показом роботи

  собак та інші селекційні і спортивні заходи;

  - організація розплідників, майданчиків для дресування собак;

  - зміцнення співробітництва з організаціями аналогичного типу в Україні та за

  - редакційно - видавнича діяльність, включаючи випуск періодичних видань,

  науково-популярної та художньо-публіцистичної літератури, розвиток інших власних

  - господарська діяльність з метою створення матеріальної бази для

  забезпечення планової роботи, шляхом створення госпрозрахункових установ і

  організацій, які є юридичними особами;

  - створення Фонду О Об`єднання для проведения національних кінологічних

  заходів та надання стипендій на навчання.

  3.ЧЛЕНИ ОБ`ЄДНАННЯ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

  3.1. Членство в Об`єднанні може бути індивідуальним та колективним.

  3.2. Індивідуальними членами Об`єднання можуть бути громадяни України,

  іноземні громадяни, які визнають Статут Об`єднання та приймають участь в його

  3.3. Колективними членами Об`єднання можуть бути колективи підприємств,

  установ, організацій, громадські організації, які поділяють мету та завдання

  Об`єднання та приймають участь в їх реалізації.

  3.4. Прийом до Об`єднання індивідуального члена здійснюється місцевим осередком

  або Правлінням Об`єднання на підставі письмової заяви, яка подається до місцевого

  Прийом колективних членів Об`єднання здійснюється Правлінням

  Об`єднання на підставі рішення зборів колективу підприємства, установи,

  - приймати участь у всіх заходах, що проводить Об`єднання;

  - приймати участь у формуванні виборних органів Об`єднання;

  - одержувати організаційну, консультаційну та методичну допомогу Об`єднання;

  - одержувати інформаційні видання Об`єднання;

  - приймати участь у роботі керівних органів Об`єднання;

  - надавати необхідну допомогу в проведенні заходів Об`єднання і виконувати

  - інформувати Об`єднання про свою діяльність;

   -своєчасно сплачувати членські внески, розмір та порядок, яких встановлює Правління;

  - своїми діями не шкодити діяльності Об`єднання.

  3.7. Індивідуальні члени Об`єднання можуть вийти з Об`єднання за власним

  бажанням на підставі письмової заяви, яка подається до місцевого осередку або

  Правління Об`єднання, в зв`язку з чим приймається рішення.

   Колективні члени можуть вийти з Об`єднання за власним бажанням на

  підставі рішення зборів колективу, яке подається до місцевого осередку або

  Правління Об`єднання, в зв`язку з чим приймається рішення. Члени Правління

  2

  3

  Об`єднання до прийняття рішення можуть вимагати проведення ще одного

  засідання зборів колективу колективного члена і бути присутнім на ньому.

  Підставою для виключення з членів Об`єднання є систематичне порушення

  принципів кінологічного руху, цього Статуту, ігнорування роботи Об`єднання або

  несплата членських внесків на протязі більше одного року. Виключення з членів

  Об`єднання проводиться Правлінням Об`єднання і може бути оскаржене на

  Конференції. Рішення прийняте Конференцією може бути оскаржене в порядку

   

  4. СТРУКТУРНА ПОБУДОВА ОБ`ЄДНАННЯ

  4.1. Об`єднання поширює свою діяльність на територію України шляхом створення

  4.2. Місцеві осередкі Об`єднання можуть набувати статусу юридичної особи з

  моменту їх державної реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади. В

  цьому випадку вони у своїй діяльності керуються своїми Статутами (положеннями),

  які приймаються вищими керівними органами осередку і затвердується Правлінням

  Об`єднання. Статути (положення) місцевих осередків не повинні суперечити цьому

  4.3. У випадку, коли місцеві осередкі не набувають статусу юридичної особи, вони

  забов`язані легалізуватись у місцевих органах державної виконавчої влади шляхом

  повідомлення. У цьому випадку такі місцеві осередки діють на підставі цього

  4.4. Вищим керівним органом місцевого осередку є загальні збори, які збираються

  на свої засідання по мірі необхідності, але не менш одного разу на три роки.

  Загальні збори вважаються правомочними, якщо присутні не менш 2/3

  членів осередку. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшистю

  - затверджують плани діяльності місцевого осередку;

  - обирають голову місцевого осередку та ревізійну комісію строком на три роки;

  - вносять пропозиції до центральних статутних органів щодо поліпшення діяльності

  - висувають делегатів від осередку на Конференцію.

  - представляє осередок у відносинах з органами влвди і управління;

  - здійснює загальне керівництво осередком:

  - підписує фінансові документи осередку:

  - звітує перед загальними зборами про свою діяльність.

  4.5. Ревізійна комісія обирається загальними зборами місцевого осередку на

  три роки. Ревізійна комісія перевіряє статутну діяльність осередку та звітує перед

  5.СТАТУТНІ ОРГАНИ ОБ`ЄДНАННЯ

  5.1. Вищим статутним органом Об`єднання є Конференція, яка скликається один

  раз у чотири роки й складається з днлнгованих представників місцевих осередків.

  Норма представництва визначається Правлінням Федерації.

  Чергова та позачергова Конференція може бути скликана на вимогу

  Правління, Президента, Ревізійної комісії або не менш 1/3 членів Об`єднання.

  Підготовку до проведення Конференції здійснює Відповідальний секретар

  3

  4

  5.2. Конференція правомочна розглядати та приймати рішення, якщо у її роботі

  приймають участь представники не менш як 2/3 осередків об`єднання. Рішення на

  Конференції приймаються більшістю голосів присутніх делегатів.

  5.3. До включної компетенції Конференції належить:

  - затвердження Статуту Об`єднання та внесення до нього змін та доповнень:

  - реалізація права власності на кошти та майно Об`єднання та покладає

  окремі функції управління майном Об`єднання на його Правління;

  - прийняття рішення про припинення діяльності Об`єднання та призначення

  - обрання членів Правління та Ревізійної комісії Об`єднання;

  - обрання та відкликання Президента, Віце-Президентів;

  - створення та визначення повноважень, Племінної Ради та Судійської колегії,

  обрання та звільнення їх керівників;

  - затвердження головних напрямів діяльності Об`єднання, перспективних

  планів, звітів Правління, Племінної Ради, Судійскої колегії, Ревізійної комісії,

  5.4. В період між Конференціями діяльністістю Об`єднання керує Правління, яке

  обирається Конференцією строком на чотири роки. Засідання Правління вважаються

  правомочними, якщо на прийсутні 2/3 від загальної кількості членів Правління.

  Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх. Правління скликається

  До повноважень Правління належить:

  - затвердження бюджету Об`єднання;

  - затвердження планів поточної роботи Об`єднання;

  - визначення представників Об`єднання в установах законодавчої та

  - рпийняття рішення про прийом, вихід за власним бажанням та виключення

  - прийняття рішення про заснування підприємств, нових осередків та

  затвердження Статутів (положень) про їх діяльність;

  - затвердження символіки, зразків печаток та штампів Об`єднання;

  - вирішення інших питань, що неналежать до повноважень Конференції або

  5.5. Конференцією створюються Племінна та Судійська Рада Об`єднання та

  затверджуються Положення про них.

  5.6. Президент обирається строком на чотири роки Конференцією.

  - представляє Об`єднання у відносинах з іншими громадськими організаціями

  - здійснює загальне керівництво Об`єднанням;

  - відкриває рахунки в банківських установах, підписує фінансові документи

  - затверджує штатний розклад Об`єднання;

  - головує на засіданнях Правління;

  - звітує перед Конференцією про свою роботу.

  У разі відсутності Президента його обов`язки виконує один з Віце-Президентів, які

  обираються Конференцією строком на 4 роки.

  5.7. Ревізійна комісія обирається строком на чотири роки Конференцією в кількості 3

  осіб. ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-гсподарською діяльністю

  4

  5

   Об`єднання, підзвітна Конференції. Кошторис Об`єднання не може бути

  затвердженим без звіту Ревізійної комісії. Діяльність Ревізійної Комісії регулюється

  положенням, затвердженим Конференцією.

   

   

   

   

  6. КОШТИ ТА МАЙНО ОБ`ЄДНАННЯ

   

  6.1. У власності Об`єднання може знаходитись рухоме майно, гроші,

  цінні папери та інше майно необхідне для здійснення статутної діяльності.

  6.2. Кошти Об`єднання формуються з:

  - вступних та членських внесків;

  - добровільних пожертвувань підприємств, установ, організацій, громадян;

  - інших находжень не зборонених законодавством.

  6.3. Кошти та інше миайно Об`єднання використовується на виконання статутної

  діяльності та на оплату праці штатних працівників.

  6.4. Об`єднання здійснює оперативний та бухгалтерский облік результатів своєї

  дiяльностi веде статистичну звiтнiсть згiдно з чинним законодавством.

  6.5. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстью Об’єднання здiйснюється

  згiдно з чинним законодавством та цим Статутом.

  7. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОБ`ЄДНАННЯ

   

  7.1. Дiяльнiсть Об`єднання може бути припинена шляхом реорганiзації або

  7.2. Реорганізація або ліквідація Об`єднання може бути проведена на підставі

  рішення Конференції. Ліквідація Об`єднання також може бути здійснена на підставі

  рішення суду у випадках передбаченних законодавством.

  7.3. Органом, який прийняв рішення про припинення діяльності встановлюється

  порядок порядок ліквідації, та призначається ліквідаційна комісія.

  7.4. Майно та кошти, в тому числі після ліквідації, які залишилися після

  розрахунків з бюджетом та іншими кредиторами не може бути розподілено між

  членами Об`єднання і використовується на благодійні цілі або на виконання

  статутних завдань, а у випадках передбачених законодавством, за рішенням суду,

  спрямовуються в доход держави.

  8. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОБ`ЄДНАННЯ

   

  8.1. Зміни та доповнення до Статуту Об`єднання вносяться на Конференції

  Об`єднання. У виключних випадках ці зміни можуть бути внесені Правлінням з

  наступним затвердженням на черговій чи позачерговій Конференції Об`єднання.
  Категория: Устав УКФ | Добавил: Wolkodav
  Просмотров: 1980 | Загрузок: 69
  Всего комментариев: 0
  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]
  Copyright MyCorp © 2023
  Сделать бесплатный сайт с uCoz